Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği ’nin Olağan Genel Kurulu 26 Ekim 2018, saat 18.00’de Starlight Otel Kongre Merkezi, Side, Antalya adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır; bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci Genel Kurul Toplantısı 6 Kasım 2018, saat 18.00’de aynı adreste yapılacaktır.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği

Yönetim Kurulu

Genel Kurul Gündemi:

 

1.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

2.Kongre Divanının seçimi

3.Faaliyet Raporunun okunması

4.Denetim Raporunun okunması

5.Gelir-Gider Tablosu ve Tasarı Bütçenin sunulması

6.Yönetim Kurulu’nun ibrası

7.Yönetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

8.Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

9. Etik Kurul üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

10.Dilek ve öneriler


EK: Genel Kurul Duyurusu