Değerli Üyelerimiz,
 
1 Ocak 2019’dan itibaren kullanıma giren yeni S, I ve R terimlerine ilişkin Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ADTS Çalışma Grubunun açıklaması ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Yönetim Kurulu