Değerli Üyeler,

EUCAST, pozitif kan kültürü şişelerinden doğrudan kısa süreli inkübasyonlu (4, 6 ve 8 saat) antibiyotik duyarlılık testi için önerilerini yayımlamıştır. Yöntem dilimize çevrilerek EUCAST dokümanlarına eklenmiştir.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
ADTS Çalışma Grubu