Değerli Üyeler,

EUCAST’ta antibiyotik duyarlılık testleri ile yapılması düşünülen bazı değişiklikler vardır. http://www.eucast.org/documents/consultations/ web adresinden ulaşabileceğiniz bu konular ve değişikliklere ilişkin soru, eleştiri veya katkılarınızı 23 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında TMC-ADTS (denigur@gmail.com) aracılığıyla iletmeniz beklenmektedir. Bilginize sunulur.

Saygılarımızla, 

ADTS Çalışma Grubu