Değerli Üyelerimiz,

Tüm dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 pandemisinde, tanıdan aşı araştırmalarına kadar birçok alanda mikrobiyologlar canla başla çalışmaktadırlar. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti de salgının ilk gününden itibaren gerek son yapılan akademik çalışmalar hakkında üyelerine, gerekse korunma yöntemleri ile ilgili olarak topluma yönelik paylaşımlarda bulunmaktadır. Derneğimizin yaptığı bu paylaşımlarda genç üyelerimizin rolü büyüktür.

Derneğimiz tarafından yapılan bu çalışmaları daha sistemli ve planlı yürütmek amacıyla ülkemizde mikrobiyoloji biliminin bütün alt dallarında çalışan, 35 yaşın altındaki uzmanlık, doktora, yüksek lisans yapmış/yapmakta olan bilim insanlarını aynı çatı altında toplamak istiyoruz. Bu nedenle Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genç Bilim İnsanları Komisyonu (TMC-GençBil) kurulması kararlaştırılmış olup bu komisyon aracılığı ile çeşitli çalışma alanlarının iletişimlerinin artırılması, karşılaşılan sorunları tartışarak çözüme ulaştırmak, kurs ve çalıştaylar düzenlemesi, bilimsel araştırma becerilerinin artırması ve fikirlerin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası camiadaki burs olanakları konusunda üyelerin bilgilendirmesi ve temsiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Komisyona üye olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

- TMC üyesi olmak
- Mikrobiyoloji biliminin herhangi bir alt dalında uzmanlık, doktora, yüksek lisans yapmış/yapmakta olmak,
- 35 yaşın altında olmak

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genç Bilim İnsanları Komisyonu, genç üyelerinin gücü ile büyüyecek ve gelişecektir.

Kurucu Üyeler:
Baskan: Dr. Elif Tuğçe Ünalan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
Genel Sekreter: Dr. Selay Demirci Dos Santos Duarte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
Genel Sekreter Yardımcısı: Msc. Nergis Emanet, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi
Sayman: Dr. Mustafa Kocaağa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Görevlisi
Asistan Temsilcisi: Dr. Adem Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
Doktora Temsilcisi: Msc. Fatmanur Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
Master Temsilcisi: Müh. Hilal Samut, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi

Üyelikler için başvuru link: https://docs.google.com/…/1imLe__EQ6xkV01SKsIdnSn…/viewform…

Sorularınız için: tmcgencbil@tmc-online.org