TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR 

GENEL KURUL

İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Kısmi Kapanma Genelgesi ve İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 31 Nolu tedbir kararlarında “17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceği” belirtilmiştir.

Bu nedenle daha önce 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş ve duyurulmuş olan Genel Kurulumuz Genelgede belirtilen sebepler ve alınan tedbir kararlarından dolayı yapılamayacaktır. Dernek Olağan Genel Kurulumuzun yeni tarihi, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre daha sonra üyelerimize duyurulacaktır.

Saygılarımızla

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği

Yönetim Kurulu