TULAREMİ

(Hastalığın diğer adları; Francis hastalığı, Ohara hastalığı, tavşan ateşi-vebası, at sineği ateşi, kene ateşi, Sibirya ülseri ve avcı hastalığı)

Giriş

Francisella tularensisbakterisinin neden olduğu bir zoonozdur. Etken insanlar, kemirgenler, tavşanlar için çok virulan bir bakteridir. Hem insanlar hem de hayvanlarda tularemi salgınlarına yol açabilir. Bakterinin farklı alttürleri nedeniyle hastalığın klinik özellikleri coğrafik dağılımla ilişkili değişiklikler gösterir.Kuzey Amerikada daha sık görülen F. tularensis alttür tularensis bilinenen en virulan bakterilerdendir. Türkiyede rastlanan alttürü daha hafif kliniğe sahip olan F. tularensis alttür holarctica’dır.  Toplum sağlığı problemi, laboratuvar infeksiyonu oluşturma riski, bir biyoteror etkeni olma potansiyeli nedeniyle F. tularensis infeksiyon hastalıkları arasında ayrı bir öneme sahiptir. Şimdiye kadar insandan insana geçiş tanımlanmamıştır.
 

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.