GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 14 Ekim 2021, Perşembe günü, saat 13.00’de, Molla Gürani Mah. Gureba Hastanesi Cad. No:35 D:3 Fatih, İstanbul adresinde bulunan dernek merkezinde yapılacaktır. Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci Genel Kurul toplantısı 13 Kasım 2021, Cumartesi günü, saat 13.00’de İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Hırka-i Şerif Mah. Akşemsettin Cad. No: 66 (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) Fatih, İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği

Yönetim Kurulu

 

Genel Kurul Gündemi:

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

2. Kongre Divanının seçimi

3. Faaliyet Raporunun okunması

4. Denetim Raporunun okunması

5. Gelir-Gider Tablosu ve Tasarı Bütçenin sunulması

6. Yönetim Kurulu’nun ibrası

7. Dernekler Kanunu Madde 23 ve Geçici Madde 1’de yapılan düzenleme ile kimlik bilgileri merkezin bulunduğu dernekler birimine bildirilemeyen üyelerin,

dernek üyeliğinden çıkarılmasının gerekçeleri ile genel kurulun görüşüne sunulması ve oylanması

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

9. Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

10. Etik Kurul üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi

11. Dilek ve öneriler

Genel Kurul Duyuru ekine ulaşmak için tıklayınız