Değerli Üyelerimiz,

13 Kasım 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda, gerekçeleri ile Genel Kurul görüşüne sunulan ve kabul edilen;

“Kanun maddelerinde yapılan düzenlemeler ilgili olarak mevcut ve gelecek Yönetim Kurullarının hukuki bir yaptırım ve cezalar ile karşılaşmaması için; kimlik bilgileri idareye bildirilemeyen üyelerin isimlerinin dernek web sayfasında 15 gün süreyle ilanen tebliğ edilmesi ve ayrıca e-posta iletişim grubundan duyurulması, bu süre zarfında kimlik bilgilerini dernek merkezine bildirilen üyelerin kayıtlarının idareye bildirilerek üyeliklerinin devam etmesinin sağlanması, 15 günlük süre sonrasında kimlik bilgilerini bildirmeyen/bildirilemeyen üyelerin kayıtlarının silinmesi ve dernek üyeliğinden çıkarılması önerisi kabul edildi. Ayrıca Üyelikten çıkarılan üyelerin birikmiş aidatları borçları için, tüzük ve kanunda belirtilen ilgili hükümlerin geçerli olması kabul edildi.”

kararı gereği ekteki dosyada isimleri belirtilen üyelerimizin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde derneğimizin tmc@tmc-online.org e-posta adresine veya 0212 531 70 89 nolu telefon numarasına Adını, Soyadını, T.C. Kimlik Numarasını ve Doğum Yılını (resmi kimlikte yazıldığı şekliyle) bildirmeleri gerekecektir. Gerekli bilgileri derneğimize bildirilen üyelerimizin kayıtları mevzuat gereği DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) ne işlenecek ve üyeliklerinin devamı sağlanacaktır. Kimlik bilgileri idareye bildirilemeyen üyelerimiz Genel Kurulda alınan karar gereği üyelikten çıkarılacaktır.

Üyelerimize ilanen tebliğ edilir.

Saygılarımızla

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Yönetim Kurulu

Ek: Liste