Sayın Üyemiz, İçişleri Bakanlığı' nın Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliği gereğince T.C. Kimlik Numaranızı en kısa sürede derneğimize bildirmenizi saygılarımızla rica ederiz.