Değerli üyelerimiz,

Federation of European Microbiological Societies (FEMS) genç araştırıcılar ve diğer bilim insanları için çeşitli burslar vermektedir.

Burslar için gerekli bilgilere aşağıda bağlantı adreslerinden ulaşılabilir. Araştırma bursları ve ulusal kongre bursu başvuruları için gerekli belgelerin ,FEMS delegesi Prof. Dr. Zeynep Gülay’a son başvuru tarihinden 15 gün önce gönderilmesi gerekmektedir (elektronik posta gulayz62@gmail.com ve posta/kargo ile) .

  • FEMS Ulusal ve Bölgesel Kongre Destek Bursları : Ulusal veya Bölgesel Kongre düzenleyicileri için destek burslarıdır.

Son başvuru tarihleri: 15 Aralık (Kongre bir sonraki yıl 1 Ocak-30 Haziran arasında yapılacaksa) ve 1 Haziran  (Kongre tarihi 1 Temmuz -30 Aralık arasındaysa) 

http://www.fems-microbiology.org/website/nl/page174.asp

  • FEMS Araştırma Bursları: 1 Aralık (Delegeye en geç 15 Kasım tarihinde ulaşılmış olmalıdır.) ve 15 Haziran (Delegeye en geç 1 Haziran’da ulaşmış olmalıdır)

Bu burslara başvuracak adayların 36 yaşından küçük olması ve Derneğimiz üyesi olması gereklidir.

http://www.fems-microbiology.org/website/nl/page54.asp

  • FEMS Ziyaretçi Bilim Insanı bursları: 1 Aralık ve 15 Haziran  

Kongre ve toplantı katılımları için destek burslarıdır.

http://www.fems-microbiology.org/website/nl/page165.asp

  • FEMS İleri Araştırma Bursları: Başvurunun en geç 1 Ekim'de FEMS merkez ofisine ulaştırılması gereklidir. 

Bu bursa başvuacak adayların 36 yaşından küçük olması, Derneğimiz üyesi olması, doktora programını son 3 yıl içinde tamamlamış olması gerekmektedir. Diğer koşullar için:

 

FEMS anasayfa adresi: http://www.fems-microbiology.org/website/nl/default.asp

 

FEMS Delegesi

Prof. Dr. Zeynep Gülay

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Balçova Izmir 35340

gulayz62@gmail.com

Tel: 0 232 4124503/ 4124501