Değerli Üyelerimiz,
 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Aylık Toplantısı, 10 Haziran 2011 tarihinde Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile birlikte gerçekleştirilecektir. Toplantı programı ekte sunulmuştur ve bu toplantı KLİMUD tarfından düzenlenen Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri (www.klimud.org) ile Kayseri'de ardışık olarak yapılmaktadır. Hepinizi toplantıya davet ediyoruz.
 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Yönetim Kurulu