Değerli Meslektaşlarımız,

Hücre kültürleri ile tanı viral infeksiyonların tanısında kullanılan seçkin bir yöntem olup, günümüzde belirli viral infeksiyonların tanısında “gold standard”  en iyi ve güvenli yöntem olma özelliğini korumaktadır. Ayrıca, hücre kültürleri sadece virolojik tanı amaçlı kullanılmamakta aşı üretiminden, ortopedik tedaviye pek çok alan ve disiplini ilgilendiren bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hücre kültürleri Anabilim Dalımızda 1960 ‘lı yıllardan bu yana çalışılmakta olup bu konudaki deneyimlerimiz belirli dönemlerde hücre kültürü kursları düzenlenerek konu ile ilgili  çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Bu kursların gerçekleşmesinde Hocamız Prof. Dr. Enver Tali Çetin’in büyük emeği geçmiştir. Kendisini saygıyla anmak ve başlatmış olduğu bu kursların devamlılığını sağlamak amacıyla, meslektaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak 4-5 Ekim 2011 tarihleri arasında I. Ulusal Hücre Kültürleri Simpozyumu ve 6-7 Ekim 2011 tarihleri arasında Hücre Kültürleri Uygulamalı Kursu’nu düzenlemeyi amaçladık. İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı ile Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği bu toplantıda,  katılımcılar konu ile ilgili çalışmalarını sözlü bildiri şeklinde sunma olanağı bulacaklardır. Hücre kültürleri kursu ücretsiz olup sadece 20 katılımcının iştirak etmesine imkan sağlanacak, başvuru sırası ve katılımcıların kurumlarından bir tek kişinin seçilmesi dikkat edilecektir. Hücre kültürü kursuna katılmak için simpozyuma iştirak etmek mecburidir.

I. Ulusal Hücre Kültürleri Simpozyum’u ve Hücre Kültürleri Uygulamalı Kursu’nun başarılı geçmesi hedefimizdir.

Saygılarımla,

Düzenleme kurulu adına

Prof. Dr. Emel Bozkaya

Detaylı bilgi ve bilimsel program için tıklayınız.