Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’nin Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu 17.06.2011 Cuma günü saat 16:00 da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu, Çapa, İstanbul, adresinde çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 24.06.2011 Cuma günü saat 19:00 da aynı yerde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Genel kurul gündemi için lütfen tıklayınız.