Değerli Meslektaşlarımız,

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin (KLİMUD) düzenleyeceği I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresini duyurmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz.

Bu kongrede, Tıbbi(Klinik) Mikrobiyoloji uzmanlık alanının gerek yönetsel gerekse rutin laboratuvar uygulamaları ve eğitime yönelik öne çıkan konularına özellikle yer verilirken, mikrobiyolojinin diğer alanları ile ilgili gelişmeler de tartışılacaktır. Gerek klinik mikrobiyoloji uzmanlarının gerekse klinisyenlerin karşı karşıya kaldığı antimikrobiyal direnç sorunu ve olası sonuçları bu kongrede ele alacağımız bir diğer önemli başlığı oluşturmaktadır.

Tabiidir ki, geçen yıldan başlamak üzere Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) ile gerçekleştirdiğimiz birliktelik bu kongrede de artan bir güç ve şevkle devam edecektir. Bu birliktelik; bir taraftan Tıbbi(Klinik) Mikrobiyoloji uzmanlarının, bir taraftan da mikrobiyolojinin veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık, gıda gibi farklı alanlarındaki akademisyen ve uygulayıcılarının bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ülkemizde mikrobiyoloji bilimini hak ettiği düzeye taşıyacaktır. Çünkü mikrobiyolojide farklı disiplinler arasındaki iletişimin artmasının, hem rutin uygulamada hem de temel araştırmalarda tıp dünyasındaki gücümüzü arttıracağına gönülden inanıyoruz. Bunun yanı sıra bu birlikteliğin yansımaları, özellikle dirençli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonların üstesinden gelmek için yoğun çaba harcayan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının tedavi başarılarına önemli katkı sağlayacaktır.

Bu vesileyle, gerek mikrobiyolojinin tüm disiplinlerini gerekse enfeksiyon hastalıkları camiamızı oluşturan meslektaşlarımızla kongrede buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Nezahat Gürler
TMC Başkanı

Prof. Dr. Güner Söyletir
Kongre Başkanı
KLİMUD Başkanı

Kongre web sayfası;

www.klinikmikrobiyoloji2011.org