İletişim:
Zeynep GÜLAY 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Izmir 35340
Türkiye
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.