Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin 7-11 Kasım 2010 tarihinde K.K.T.C.-Girne Acapulco Otel’de, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ( KLiMUD ) ile birlikte düzenleyeceği XXXlV. Türk Mikrobiyoloji Kongresine davet ediyoruz.

Kongrede Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları konusundaki gelişmeler, yeni tanı yöntemleri, antibiyotik direnci,  son yıllarda ön planda yer alan infeksiyon etkenleri, klinikte sorun yaratan mikroorganizmalar ve infeksiyonları hakkındaki gelişmelerle ilgili konferans ve konuşmalara ağırlıklı olarak yer verilecektir.
Yanı sıra Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitimi ile ilgili güncel gelişmeleri; mikrobiyoloji uzmanlarının hastane infeksiyonlarını izlemi ve merkezi sterilizasyon ünitesindeki rolleri gibi gündemdeki konulara da değinilecektir.

İnteraktif oturumlarda mikrobiyolojiyi ilgilendiren her türlü bilginin paylaşılarak çözümlerinin aranacağı bu kongrede, ılık Akdeniz günlerinde sizlerle Acapulco Otel’de buluşmayı diliyor ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Detaylı bilgi için
http://www.mikrobiyoloji2010.org/
Yer : K.K.T.C.-Girne Acapulco Otel
Tarih : 07/11/2010 - 11/11/2010