Transplantasyon ve Enfeksiyonlar

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

Tarih: 24 Mart 2012

Yer: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi - Mor Salon

 

 Bilimsel Program

13.30-13.35    Açılış
13.35-14.00 Konferans 1: Transplantasyon öncesi verici ve alıcının enfeksiyon yönünden taranması
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Latife Mamıkoğlu, Prof. Dr. Dilek Çolak
Konuşmacı: Prof. Dr. Filiz Günseren
14.00-14.45 Panel 1: Transplant alıcılarındaki enfeksiyonlarda güncel durum-I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz Günseren
CMV enfeksiyonları:  Prof. Dr. Dilek Çolak
EBV enfeksiyonları:   Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu
14.45-15.15    Kahve-çay molası
15.15-16.00 Panel 2: Transplant alıcılarındaki enfeksiyonlarda güncel durum-II
BK virus enfeksiyonları: Doç. Dr. Derya Mutlu
Fungal enfeksiyonlar: Yard. Doç. Dr. Betil Özhak Baysan
16.00-16.30 Gün Sonu Tartışması ve Kapanış