Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi (ECDC) bu amaçla, Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerle birlikte 18 Kasım tarihini ‘Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” (AAFG) olarak ilan etmiştir. Ülkemiz de bu aktivitelere “gözlemci üye” olarak katılmaktadır. AAFG aktiviteleri , bu yıl 25 Kasım tarihinde yer alacaktır.


Avrupa Antibiyotik Farkındalık Gününün amacı, antibiyotik direnci problemine karşı hem toplumda hem de hekimlerde farkındalık yaratmak ve antibiyotiklerin etkinliklerinin korunması yönünden herkesin rolü ve yapabilecekleri katkılar konusunda bilgi vermektir.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Hastanelerde antibiyotik direnci neden sorun oluşturur? Tıklayınız