Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Türkiye Parazitoloji Derneği işbirliği ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı tarafından, CBÜ Sinema Salonu'nda düzenlendi.

17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumun açılış törenine, CBÜ Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Süheyla Sürücüoğlu, Manisa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Eryılmaz, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Nezahat Gürler, Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Ali Öncel, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Varol ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Açılış konuşmasını yapan sempozyum başkanı Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok, "Sempozyum Türkiye'nin önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan Kistik ekinokokkoz ya da daha çok bilinen adıyla "Kist hidatik" enfeksiyonuna dikkat çekmek; bu enfeksiyonu daha iyi tanımak ve halkımıza tanıtmak amacını gütmektedir. Yapılan insan araştırmaları enfeksiyonun Türkiye'de çok önemli boyutlarda olduğunu göstermekte iken, enfeksiyonla mücadele konusunda atılan adımlar yetersizdir. Son yıllardaki hukuki düzenlemeler Kurban Bayramları dahil, hayvan kesimlerinin daha kontrollü hale gelmesini sağlamışsa da, sokak köpekleri konusundaki bazı düzenlemeler insan sağlığını yeterince gözetmemektedir. Kistik ekinokokkoz enfeksiyonu diğer birçok enfeksiyona oranla mücadele edilmesi, kontrol altına alınması, hatta belli bölgelerde tamamen ortadan kaldırılması olası bir enfeksiyondur. Bunun için çizilecek bir program içinde; çeşitli bakanlıkların, üniversitelerin, tıp doktorlarının, veteriner hekimlerin, belediyelerin, öğretmenlerin, hayvan severlerin birlikte hareket etmesi gerekir. Sempozyumumuzun diğer bir amacı da bu yönde bir hareket başlatmaktır. Bizlere bu fırsatı veren Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Türkiye Parazitoloji Derneği'ne şükranlarımızı sunarken, Sempozyuma verdikleri destek nedeniyle başta Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne olmak üzere, Manisa Belediyesi'ne, Manisa Tabip Odası'na, Manisa ve İzmir Veteriner Hekimler Odalarına ve değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Posterimizi ve kitapçığımızı hazırlayan Prof. Dr. Metin Korkmaz'a, birlikte çalıştığımız Anabilim Dalı Başkanım Prof. Dr. Nogay Girginkardeşler'e, Sempozyum Sekreteri Doç. Dr. Ali Ahmet Kilimcioğlu'na ve amatör ruhla çalışan ihtisas ve yüksek lisans öğrencilerimize de teşekkürler. Sempozyumun kistik ekinokokkoz enfeksiyonuyla mücadele konusunda yeni bir başlangıç oluşturması ve sempozyumu düzenleyen iki köklü kurum arasındaki işbirliğinin gelişerek sürmesi dilekleriyle sizleri saygıyla selamlarım" diye konuştu.

Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Özcel de kistik ekinokokkoz enfeksiyonunun, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük sıkıntılara yol açan önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi. Özcel, enfeksiyonun insan sağlığını da büyük ölçüde tehdit eden bir hastalık türü olduğunu kaydetti. Enfeksiyon bulunan kesimlik hayvanlar sebebiyle, Türkiye'nin önemli ekonomik kayıplar yaşadığını belirten Prof. Dr. Özcel, ülke idaresinde bulunanların dikkatini çekmek için milyarlarca liranın boşa gittiğini gözler önüne sermek gerektiğini belirtti. Özcel, "Mezbahada kesimi yapılan hayvanların karaciğerinde bu enfeksiyondan dolayı görülen kistler nedeniyle, binlerce liralık karaciğer atılıyor. Hayvanlar itlaf edilmek zorunda kalınıyor. Bütün bunlar, ülkemiz için önemli ekonomik kayıplar. Bu kayıplar da göz önüne alınarak, gerekli önlemler bütün kurumların işbirliğiyle alınmalı" dedi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Süheyla Sürücüoğlu, kistik ekinokokkozun ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Bu sorunun sempozyum programı içinde tartışılmasının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından yararlı olacağına inanıyorum. Ayrıca bu toplantının Celal Bayar Üniversitesi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenmiş olması da sempozyumun önemini ve ayrıcalığını artırmaktadır. Ben öncelikle sempozyum başkanı sayın Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok'a çok teşekkür ederim. Kendisi büyük bir dikkat, titizlilik ve kararlılıkla çalışarak sempozyumun gerçekleşmesini sağladı. Ayrıca Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'na ve katkısı olan tüm öğretim üyelerine teşekkür ederim. Bilimsel toplantıların başarısında ilgili derneklerin destekleri de çok önemlidir. Bu nedenle Türk Mikrobiyoloji Cemiyetine ve Türkiye Parazitoloji Derneği'ne verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Başarılı, verimli ve keyifli bir sempozyum dilerim "diye konuştu.

Sempozyum programı, "İnsanlarda kistik ekinokokkoz epidemiyolojisi", "Son konak ve insan dışı ara konaklarda kistik ekinokokkoz epidemiyolojisi, tanı ve tedavisi", "Kistik ekinokokkozla mücadelede durum - yaşanan sorunlar - farklı kurumlar arasında işbirliği nasıl sağlanabilir?", "Kistik ekinokokkozda tanı", "Kistik ekinokokkoz kliniği ve olgu sunumları", "Kistik ekinokokkozda tedavi ve izlem", "Enfeksiyonla mücadelede ve sorunların çözümünde öncelikler" konulu oturumlar ve sonuç bildirgesinin sunulması ile sona erdi.

Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Parazitoloji Çalışma Grubu Baskani
Prof.Dr.Ulgen Zeki Ok