35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi programı yenilenmiştir. Kongremize, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanlarında başarılarıyla tanınan, birçok yerli ve yabancı konuşmacı katılmaktadır. Sempozyum başlıkları arasında metagenomik çalışmalar, mukozal immünitedeki yenilikler, influenza, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testlerinde standart uygulamalar yer almaktadır.

Diğer konu başlıkları için www.mikrobiyoloji2012.org