Genç mikrobiyolog arkadaşlarımız, Kongrede gelecekteki kariyerleri için önemli olan birçok bilim adamı ile tanışma, uluslar arası dernekler ve firmalar tarafından sunulan fırsatları öğrenme olanağı bulacaklar (Bkz. “Genç mikrobiyologlar için kariyer olanakları” kuşağı)