Değerli üyelerimiz,

2016 yılı TMC Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde, “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu: EUCAST’a Geçiş-6” başlıklı kurs 15-16 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul’da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapılacaktır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram” konusunda yapılacak olan kurs, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Antimikrobik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu ve KLİMUD-Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu işbirliği ile gerçekleşecektir.

Kursun amacı, enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi açısından yaşamsal önem taşıyan bu konuda farkındalığı ve yetkinliği artırmaktır. Kurs kapsamında antimikrobik duyarlılık testlerinin uygulanmasında ve değerlendirilmesinde EUCAST yönteminin kullanılması teorik bilgilerle aktarılacak, ardından antibiyogram rapor örnekleri ve/veya senaryoları üzerinden uygulamalı olarak tartışılacaktır.

Kursa katılmak isteyen üyelerimizin ekte sunulan başvuru formunu eksiksiz doldurarak tmc@tmc-online.org adresine göndermeleri önemle rica olunur. Kursiyerler kurs kayıt ücretlerini kursa kabul edildiklerine dair kendilerine bildirim yapıldıktan sonra ödeyeceklerdir.

Sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

TMC-ADTS ve KLİMUD-ADSİ Çalışma Grupları

Kurs duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Kurs programına ulaşmak için tıklayınız.

KURS KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

KURS BİLGİLERİ
Kurs Kontenjanı: 30 kişidir. Kursa kabul için başvuru sırası gözetilecektir.
Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Z. Çiğdem KAYACAN
Kurs Ücreti: 300 TL (KDV DAHİL)