Değerli üyelerimiz,

2017 yılı TMC Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde, Laboratuvardan Kliniğe: Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Direnç Mekanizmaları başlıklı kurs 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan antibiyotik duyarlılık testleri ve direnç mekanizmaları konusunda yapılacak olan kurs Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu, KLİMUD-Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleşecektir.

Kursun amacı, antibiyotik duyarlılık testleri ve direnç mekanizmalarının güncel EUCAST önerileri ile laboratuvar-klinik platformunda tartışılması.

Kursa katılmak isteyen üyelerimizin ekte sunulan başvuru formlarını eksiksiz doldurarak tmc@tmc-online.org adresine göndermeleri önemle rica olunur. Kursiyerler kurs kayıt ücretlerini kursa kabul edildiklerine dair kendilerine bildirim yapıldıktan sonra ödeyeceklerdir.

Sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

TMC-ADTS ve KLİMUD-ADSİ Çalışma Grupları

KURS BİLGİLERİ

Kursiyerler: Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında aktif çalışan uzmanlara ve son yıl uzmanlık öğrencilerine kontenjan dahilinde öncelik tanınacaktır.

Kurs Kontenjanı: 30 kişidir. Kursa kabul için başvuru sırası gözetilecektir.

Kurs Sorumlusu: Prof.Dr. Deniz Gür

Kurs Ücreti: 300,00 TL (KDV DAHİL)

Duyuru Afişi

Kurs Programı

Başvuru Formu