Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü için antimikrobiyal direnç konusunu gündeme almıştır. Ülkemizde bu yılki DSG etkinliği için DSÖ Ankara ofisi ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının ortak çalışması ile, TC Sağlık Bakanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde basına açık bir panel düzenlenmiştir. Bu panele Türk Mikrobiyoloji Cemiyetini temsilen Prof. Dr. Deniz Gür katılmıştır. Diğer katılımcılar Prof.Dr.Mustafa Ertek (RSHMB), Maria Christina Profili (DSÖ) Uzm.Dr.Burçak Deniz Dedeoğlu (İEGM), Yrd.Doç. Hamza Bozkurt (VSDB) , Doç.Dr.Nilay Çöplü (RSHMB), Prof.Dr.Betigül Öngen (ANKEM Derneği), Prof.Dr.Haluk Vahaboğlu (EKMUD) , Prof.Dr. Neşe Saltoğlu (KLİMİK Derneği), Prof.Dr. Güner Söyletir (KLİMUD). Sayın Gür’ün sunumu ektedir.

  Ek: "Antibiyotiklere Direnç", Dr. Deniz Gür