20 Nisan 2012

Gıda Kaynaklı Etkenler ve Direnç, Vet.Hekim Adnan SERPEN
ESCMID ve Türkiye 2012, Dr. Murat Akova
Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sistemi, Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ
Hayvan Kaynaklı Bakterilerde Antibiyotik Direnci, Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÜNAL
Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler;  Maliyet Etkin mi?, Rıza DURMAZ
Antibiyotik Direnç Çalışmalarında Araştırma Planlama ve  Sunum Teknikleri, Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu

 

21 Nisan 2012

Biocidal Anti-Microbial Barrier,Andrew Curtis
Yeni Antibiyotikler, Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu
Karbapenemazlar, Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez
Çevreyi Algılama Sistemi, Doç. Dr. Gülgün TINAZ
PK/PD Antibiyotik Duyarlılık Eşiği, Haluk VAHABOĞLU
Yeniden Gündeme Gelen Antibiyotikler, Prof.Dr.İftihar KÖKSAL
İnfeksiyonlara Antibiyotik Dı?ı Tedavi Yakla?ımları: Bakteriyofaj ve Mikro-RNA Kullanımı, Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ
Sorun Yaşadığımız Dirençli Mikroorganizmalarda Tedavi Yaklaşımları: Gram Negatifler, Dr. Oral ÖNCÜL
Sorun Yaşadığımız Dirençli Gram Pozitif Bakteri Enfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımları, Dr Recep ÖZTÜRK
Sorun Yaşadığımız Direnç Mekanizmaları, Şöhret Aydemir
Atım Pompalarına Bağlı Antimikrobiyal Direnç, M. Ufuk Hasdemir
Poster Tartışma

 

22 Nisan 2012

Campylobacter ve Aeromonas Türleri, Prof. Dr. Betigül Öngen
Küçük Koloni Varyantları, Biyofilm Formları Toleran, Persistan Bakteriler  ve L-Formları, Dr. Burçin Şener
Anaerop Bakterilerin  Duyarlılık Testleri ve Direnç Durumu , Dr. F. Ferda TUNÇKANAT
Gram Pozitif Bakteriler ve Duyarlılık Testleri, Güner Söyletir
Antifungal  Duyarlılık Testi  Ne Zaman  ve  Nasıl Yapılmalı ?, Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu
Anaeroplarda Tanımlama, Nurver (Toprak) Ülger
Nötropenik Hastaya Yaklaşım, Ömrüm Uzun
Stres ve Antibiyotik Direnci, Tanıl Kocagöz
Helicobacter pylori duyarlılık testleri, Yakut Akyön Yılmaz