Mikobakteri Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Mikobakteri Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 12.07.2010
Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Gönül Aslan (Başkan)
Uzm. Ahmet Arslantürk (Sekreter)
Prof.Dr. Nuran Esen (Üye)
Prof.Dr. Aydan Özkütük (Üye)
Prof.Dr. Nuri Özkütük (Üye)

Telefon 0532 562 94 87
E-posta drgaslan@gmail.com
Çalışma Grubu Üyeleri
 
Prof.Dr. Tanıl Kocagöz
Prof.Dr. Ali Albay
Prof.Dr. Cengiz Çavuşoğlu
Doç.Dr. Alpaslan Alp
Prof.Dr. A. Yılmaz Çoban
Prof.Dr. Gülnur Tarhan
Prof.Dr. Tekin Karslıgil
Doç.Dr. İsmail Ceyhan
Doç.Dr. Hülya Şimşek
Doç.Dr. Can Biçmen
Prof.Dr. Dilek Şatana
Doç.Dr. Işın Akyar
Prof.Dr. J. Sedef Göçmen (Davetli Ü.)
Prof.Dr. Banu Sancak
Uzm.Dr. Nilay Uçarman
Öğr.Gör.Dr. Mediha Begüm Kayar
Uzm.Bio. Elif Aydın
Doç.Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı
Bio. Burcu Gürer Giray
Tıb.Mikr.Uz. Derya Altun
 
Amaç ve Hedefler

Mikobakteri Çalışma Grubu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bünyesinde, bu konuda çalışan meslektaşlarımız arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını arttırmak amacıyla kurulmuştur. En önemli hedefimiz, ulusal tüberküloz savaş programına aktif katkılar sunabilmektir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve Verem Savaş Dairesi’nin yürütmekte olduğu bütün çalışmalara katılarak, Mikrobiyoloji camiasının bu konudaki öneri veya uyarılarını iletmek ve hayata geçirmek için uğraş vermeyi planlıyoruz.

Mikobakteri Çalışma Grubu’nun ikinci önemli çalışma konusunu tüberküloz-dışı mikobakteriler oluşturmaktadır. Bu bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonların veya kontaminasyonların doğru tanımlanabilmesi amacıyla, bu konuyla ilgilenen meslektaşlarımızın tecrübelerinin paylaşımı büyük önem taşımaktadır.

Faaliyet Raporları

Mikobakteri Çalışma Grubu

1. Mikobakteri Çalışma Grubu olarak, 2013 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Referans Laboratuvarı tarafından düzenlenen teknisyen ve uzmanların katıldığı kurslarda eğitici olarak görev aldık.

2. 9-11 Ocak 2014 tarihinde Antalya'da düzenlenen Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi'ne Cemiyet Başkanmızın da isteği ile altı arkadaşımız ile birlikte konuşmacı olarak destek verdik.

3. Ulusal Tüberküloz Tanı Rehberinin (UTTR) hazırlanmasında görev aldık.

4. 05-09 Mayıs 2014 tarihinde, Tüberküloz Eğitim Programı Mikobakteri Eğitim Materyalleri Hazırlama Çalıştayında, Türkiye Halk Sağlığı Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı ile birlikte periferde verilecek eğitim programlarını hazırladık.

5. 04-05 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da, "Çok İlaca Dirençli ve Yaygın İlaca Dirençli Tüberkülozu Önleme ve Mücadele Eylem Planı" II. Çalıştayında görev aldık.

6. 08-10 Mayıs 2015 tarihinde, Mikobakteri Çalışma Grubu olarak Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD ile birlikte 7. Ulusal Mikobakteri Sempozyumunu Mersin'de yapmayı planladık. Cemiyetin onayını aldık.

Dokümanlar

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu Sunumları (28-30 Kasım 2019)

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu Bildiri Kitabı (2019)

Fotoğraflar

Mikobakteri Çalışma Grubu Fotoğrafları