Mikobakteri Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Mikobakteri Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 12.07.2010
Yürütme Kurulu

Gönül Aslan (Başkan)
Ahmet Arslantürk (Sekreter)
Hülya Şimşek (Üye)
Begüm Kayar(Üye)
Yeliz Tanrıverdi Çaycı (Üye)

Telefon
E-posta drgaslan@gmail.com
Çalışma Grubu Üyeleri

Nuran Esen
Aydan Özkütük
Tanıl Kocagöz
Nuri Özkütük
Ali Albay
Cengiz Çavuşoğlu
Alpaslan Alp
Ahmet Yılmaz Çoban
Gülnur Tarhan
Tekin Karslıgil
İsmail Ceyhan
Can Biçmen
Dilek Şatana
Işın Akyar
J. Sedef Göçmen (Çağrılı Üye)
Nilay Uçarman
Elif Aydın
Burcu Gürer Giray
Derya Altun
Banu Sancak
Özgül Kısa
Taylan Bozok
Leyla Ersoy
Gülfer Yakıcı
Nalan Yıldız

Amaç ve Hedefler

Mikobakteri Çalışma Grubu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti bünyesinde, bu konuda çalışan meslektaşlarımız arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını arttırmak amacıyla kurulmuştur. En önemli hedefimiz, ulusal tüberküloz savaş programına aktif katkılar sunabilmektir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve Verem Savaş Dairesi’nin yürütmekte olduğu bütün çalışmalara katılarak, Mikrobiyoloji camiasının bu konudaki öneri veya uyarılarını iletmek ve hayata geçirmek için uğraş vermeyi planlıyoruz.

Mikobakteri Çalışma Grubu’nun ikinci önemli çalışma konusunu tüberküloz-dışı mikobakteriler oluşturmaktadır. Bu bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonların veya kontaminasyonların doğru tanımlanabilmesi amacıyla, bu konuyla ilgilenen meslektaşlarımızın tecrübelerinin paylaşımı büyük önem taşımaktadır.

Faaliyet Raporları

Mikobakteri Çalışma Grubu

1. Mikobakteri Çalışma Grubu olarak, 2013 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Referans Laboratuvarı tarafından düzenlenen teknisyen ve uzmanların katıldığı kurslarda eğitici olarak görev aldık.

2. 9-11 Ocak 2014 tarihinde Antalya'da düzenlenen Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi'ne Cemiyet Başkanmızın da isteği ile altı arkadaşımız ile birlikte konuşmacı olarak destek verdik.

3. Ulusal Tüberküloz Tanı Rehberinin (UTTR) hazırlanmasında görev aldık.

4. 05-09 Mayıs 2014 tarihinde, Tüberküloz Eğitim Programı Mikobakteri Eğitim Materyalleri Hazırlama Çalıştayında, Türkiye Halk Sağlığı Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı ile birlikte periferde verilecek eğitim programlarını hazırladık.

5. 04-05 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da, "Çok İlaca Dirençli ve Yaygın İlaca Dirençli Tüberkülozu Önleme ve Mücadele Eylem Planı" II. Çalıştayında görev aldık.

6. 08-10 Mayıs 2015 tarihinde, Mikobakteri Çalışma Grubu olarak Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD ile birlikte 7. Ulusal Mikobakteri Sempozyumunu Mersin'de yapmayı planladık. Cemiyetin onayını aldık.

Faaliyet Raporu 2016

Faaliyet Raporu 2017

Faaliyet Raporu 2018

Faaliyet Raporu 2019

Faaliyet Raporu 2020-2021

Dokümanlar

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu Sunumları (28-30 Kasım 2019)

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu Bildiri Kitabı (2019)

Fotoğraflar

Mikobakteri Çalışma Grubu Fotoğrafları