Anaerop Çalışma Grubu


Logo

Çalışma Grubu Adı

Anaerop Çalışma Grubu

Kuruluş Tarihi

09.05.1996

Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Nurver Ülger Toprak (Başkan)
Prof.Dr. Güven Külekçi (Sekreter)
Doç.Dr. Nursen Topcuoğlu (Üye)
Doç.Dr. Serap Süzük Yıldız (Üye)
Prof.Dr. Ferda Tuçkanat (Üye)

Telefon 0533 450 14 89
E-posta nurverulger@yahoo.com
Çalışma Grubu Üyeleri

Prof.Dr. Nezahat Gürler
Prof.Dr. Müzeyyen Mamal Torun
Prof.Dr. Hrisi Bahar Tokman
Prof.Dr. Bengül Durmaz
Prof.Dr. Mustafa Özyurt
Prof.Dr. Mehmet Baysallar
Doç.Dr. Recep Keşli
Dr. Esra Ersoy Ömeroğlu
Msc. Zeynep Taner
Prof.Dr. Banu Sancak
Prof.Dr. Mehmet Ziya Doymaz
Doç.Dr. Lütfiye Öksüz
Prof.Dr. Selahattin Atmaca
Doç.Dr. Gülçin Akça
Doç.Dr. Belgin Altun
Uzm.Dr. Belkıs Levent
Prof.Dr. Gülhan Vardar Ünlü
Uzm.Dr. Elvan Sayın
Doç.Dr. Nükhet Nilüfer Zorba
Doç.Dr. Gülşen Hazırolan

Amaç ve Hedefler

-AÇG, 9 Mayıs 1996 tarihinde XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (7-10 Mayıs 1996)’nde davetli konuşmacılar Dr Haroun Shah ve Dr Saheer Gharbia’nın konferansları ve kongrenin sekizinci simpozyumu olan Anaerop İnfeksiyonlar ve Etkenleri Simpozyumu’na gösterilen büyük ilgiye dayanılarak kurulmuştur.
-Grubun kuruluşu Ağustos 1996’da İngiltere’deki Society for Anaerobic Microbiology (SAM)’e bildirilmiş ve SAM Newsletter No.4 Winter -1996/97 sayısında da duyurulmuştur.
-AÇG, başlangıçta 73 üye kaydına ulaşmış olsa da gerçek anaerop çalışanın çok az olduğu, çoğunlukla bir ara çalışmış ya da çalışmak isteyenlerden oluşan ‘görece bir çalışma grubu’dur.
-AÇG’nin amacı, Türkiye’de anaerop bakteriyoloji bilgisi ve uygulamalarının yerleşmesini sağlamak; yurt içi ve yurt dışı ortak proje çalışmaları yapmaktır.

Faaliyet Raporları

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Tanıtım ve Faaliyet Raporu -2011

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2012

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2013

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2014

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2015

Dokümanlar

Anaerop Haber 1997- 2002 (İlk 7 Sayı)

Anaerop Haber Şubat 2015

Anaerop Haber Mart 2015

Anaerop Haber Nisan 2015

Anaerop Haber Mayıs 2015

Anaerop Haber Haziran 2015

Anaerop Haber Temmuz 2015

Anaerop Haber Ekim 2015

Anaerop Haber Mart 2016

Anaerop Haber Nisan 2016

Anaerop Haber Haziran 2016

Anaerop Haber Ekim 2017

Anaerop Haber Nisan 2018

Dr. Sydney Finegold

Fotoğraflar

Fotoğraflarla AÇG

Fotoğraflarla AÇG 2

« Gruplara Dön