Anaerop Çalışma Grubu


Logo

Çalışma Grubu Adı

Anaerop Çalışma Grubu

Kuruluş Tarihi

09.05.1996

Yürütme Kurulu

Güven Külekçi (Başkan)
Nurver Ülger Toprak (Sekreter)
Mehmet Baysallar (Üye)
Hrisi Bahar Tokman (Üye)
Nursen Topçuoğlu (Üye)

Telefon
E-posta gkulekci@istanbul.edu.tr
Çalışma Grubu Üyeleri

Ferda Tuçkanat
Serap Süzük Yıldız
Nezahat Gürler   
Müzeyyen Mamal Torun    
Bengül Durmaz        
Mustafa Özyurt    
Recep Keşli    
Esra Ersoy Ömeroğlu  
Zeynep Taner     
Banu Sancak     
Mehmet Ziya Doymaz    
Lütfiye Öksüz 
Selahattin Atmaca
Gülçin Akça
Belgin Altun
Belkıs Levent
Gülhan Vardar Ünlü
Elvan Sayın
Nükhet Nilüfer Zorba
Gülşen Hazırolan
Server Yağcı
Fatma Mutlu Sarıgüzel

Amaç ve Hedefler

-AÇG, 9 Mayıs 1996 tarihinde XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (7-10 Mayıs 1996)’nde davetli konuşmacılar Dr Haroun Shah ve Dr Saheer Gharbia’nın konferansları ve kongrenin sekizinci simpozyumu olan Anaerop İnfeksiyonlar ve Etkenleri Simpozyumu’na gösterilen büyük ilgiye dayanılarak kurulmuştur.
-Grubun kuruluşu Ağustos 1996’da İngiltere’deki Society for Anaerobic Microbiology (SAM)’e bildirilmiş ve SAM Newsletter No.4 Winter -1996/97 sayısında da duyurulmuştur.
-AÇG, başlangıçta 73 üye kaydına ulaşmış olsa da gerçek anaerop çalışanın çok az olduğu, çoğunlukla bir ara çalışmış ya da çalışmak isteyenlerden oluşan ‘görece bir çalışma grubu’dur.
-AÇG’nin amacı, Türkiye’de anaerop bakteriyoloji bilgisi ve uygulamalarının yerleşmesini sağlamak; yurt içi ve yurt dışı ortak proje çalışmaları yapmaktır.

Faaliyet Raporları

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Tanıtım ve Faaliyet Raporu -2011

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2012

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2013

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2014

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2015

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2016

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2018

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2019

TMC Anaerop Çalışma Grubu (AÇG) Faaliyet Raporu -2020-2021

Dokümanlar

Anaerop Haber 1997- 2002 (İlk 7 Sayı)

Anaerop Haber Şubat 2015

Anaerop Haber Mart 2015

Anaerop Haber Nisan 2015

Anaerop Haber Mayıs 2015

Anaerop Haber Haziran 2015

Anaerop Haber Temmuz 2015

Anaerop Haber Ekim 2015

Anaerop Haber Mart 2016

Anaerop Haber Nisan 2016

Anaerop Haber Haziran 2016

Anaerop Haber Ekim 2017

Anaerop Haber Nisan 2018

Dr. Sydney Finegold

Anaerop Haber Şubat 2022

Anaerop Haber Kasım 2022

Fotoğraflar

Fotoğraflarla AÇG

Fotoğraflarla AÇG 2